“ แห่เทียนเข้าพรรษา ”

14 January 2020
แชร์:
News Image

      บริษัท ศรีนานาพร ร่วมถวายเทียนพรรษ เพื่อส่งเสริมการทำความดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษาให้อยู่คู่กับสังคมไทย เพื่อให้พนักงานในองค์กรและชุมชนหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแชร์: