ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบอควา วิตซ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

29 June 2021
แชร์:
News Image

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มอบอควา วิตซ์ จำนวน 500 ลัง

ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผู้รับมอบท่านรองผอ. ศอญ. พล.ต.กัลย์สรรค์จันทรเสน


แชร์: